Sprawozdania OPP


Pałac Morawa

stara wersja

Ważne

Pałac Morawa

więcej aktualności

BAL SYLWESTROWY 2017

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i pożegnania roku 2017 w naszym Pałacu.

Podana opłata za bal jest darowizną na rzecz naszej Fundacji, dzięki czemu otrzymujecie Państwo zaświadczenie o darowiźnie i możecie odliczyć tę kwotę od podstawy podatkowej.

Po balu możecie Państwo przenocować w Pałacu lub zamówić u nas transport do domu.

Czytaj więcej...

Thursday, 20 September 2012 09:41

Misja i wizja pracy przedszkola

Rate this item
(1 Vote)

Nasza misja… pomoc rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (rodziny wielodzietne, dotknięte bezrobociem, matki samotnie wychowujące dzieci).

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Nasza wizja… monitorowanie indywidualnego rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010), zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”.

Ponadto wykorzystujemy:

  • elementy  pedagogiki M. Montessorii
  • program nauczania matematyki Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • pedagogikę zabawy KLANZA
  • metodę dobrego startu M. Bogdanowicz
  • metodę R. Labana
  • metodę W. Sherborne
  • metodę I. Majchrzak

 

Read 6073 times