Sprawozdania OPP


Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Facebook Przedszkole św. Jadwigi w Morawie

Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Saturday, 23 June 2012 09:34

Historia Pałacu Morawa

Rate this item
(0 votes)

Pałac w Morawie (niem. Muhrau) zbudowany został w 1864 r. przez rodzinę von Kramsta. Ostatnia z rodu, Maria von Kramsta, znana była z działalności społecznej i dobroczynnej. Założyła wiele instytucji pomocy i opieki społecznej w okolicach Strzegomia i Świebodzic. Pracownikom swych rozległych dóbr, zakładów przetwórczych i rzemieślniczych zapewniła system nowoczesnych świadczeń socjalnych.

Po bezpotomnej śmierci Marii von Kramsta w 1923 r. część majątku wraz z pałacem w Morawie odziedziczył jej dalszy krewny Hans-Christoph von Wietersheim, na znak wdzięczności dołączając jej nazwisko do swojego. Rodzina von Wietersheim-Kramsta z siedmiorgiem dzieci mieszkała tu do stycznia 1945 r.

W okresie PRL grunty, należące dawniej do rodziny von Wietersheim-Kramsta, przejęło państwowe gospodarstwo rolne. W pałacu mieściły się biura gospodarstwa, przez dłuższy czas szkoła podstawowa, a latem półkolonie dla dzieci robotników, pracujących przy żniwach. Co jakiś czas w pałacu i parku odbywały się ćwiczenia lokalnej jednostki obrony cywilnej.

Po przełomie politycznym roku 1989, w okresie kryzysu gospodarczego w Polsce, pałac stał się dla dotychczasowych użytkowników bezużyteczny i opustoszał. W 1991 r. potomkowie byłych właścicieli, nawiązując do dobroczynnej tradycji Marii von Kramsta i pragnąc wnieść wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego, wystąpili z inicjatywą ufundowania w Morawie charytatywnego przedszkola. Zawiązali w tym celu Stowarzyszenie Przedszkolne św. Jadwigi z siedzibą w Baden-Baden i w krótkim czasie pozyskali liczne grono prywatnych darczyńców. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych przedszkole zostało otwarte w maju 1993 r.

Ponieważ Skarb Państwa nie zgodził się na wydzierżawienie przedszkolu tylko części budynku (jako zabytkowy zespół parkowo-pałacowy stanowi on niepodzielną całość), zrodził się pomysł przeznaczenia mieszkalnej części pałacu na ośrodek edukacyjny i dom spotkań polsko-niemieckich, który rozpoczął działalność we wrześniu 1994 r. Jesienią 1995 r. została zarejestrowana Fundacja św. Jadwigi, której statut objął obie instytucje: przedszkole i dom spotkań. Imię znanej z dobroczynności św. Jadwigi, przybyłej na Śląsk z Andechs w Bawarii, żony księcia Henryka Brodatego i matki Henryka Pobożnego, przypomina jeden z wielu wątków wspólnej, pozytywnej historii sąsiedztwa Polaków i Niemców.

Read 23806 times
More in this category: Własność »
więcej aktualności